Prof. dr. Vesna Leskošek, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo

CPM vse od ustanovitve leta 1992 vzdržuje in krepi kakovostno in inovativno delo na področju psihosocialne pomoči mladim ter kontinuirano išče načine delovanja, ki je v največji meri prilagojeno potrebam mladih, kar zahteva poleg visoke strokovnosti tudi osebno predanost.

S kom sodelujemo in kdo nas podpira

Dostopnost
CPM