Hana M.

Zame je Trening za krepitev samozavesti predstavljal poligon preizkušanja različnih načinov komunikacije, nudil mi je vpogled v svoja vedenja, misli in čustva ter mi pomagal razjasniti kakšne so moje vrednote in tisto, k čemer stremim.

S kom sodelujemo in kdo nas podpira

Dostopnost
CPM