Projektno delo

Projektno delo nastaja kot odgovor na trenutno stanje družbe in zaznane potrebe mladih. Pri projektih zasledujemo vrednote fleksibilnosti in odprtosti glede odzivanja na potrebe. Programi nimajo stalne oblike, zato so lahko ustvarjalci pri delu popolnoma inovativni. Projektno delo ni stalni program, temveč nastane na pobudo posameznika_ce ali skupine.

Projekti

(ZA)UPAJ SI!

V letu 2023 je nastal enoletni projekt (ZA)UPAJ SI!. Namen projekta je ustvarjanje varnega in podpornega okolja, ki mladim omogoča izražanje njihovih potreb, želja in nasploh njih samih. Skupaj se podpiramo, iščemo odgovore na vprašanja, kje nas čevelj žuli, si delimo mnenja in izkušnje o različnih tematikah. Delo je osnovano na soustvarjanju in iskanju skupnih interesov ter želja tako prostovoljcev kot tudi udeležencev, saj projekt temelji predvsem na lastni odgovornosti posameznika in želji po sodelovanju. V splošnem srečanja odpirajo teme o odnosih, komunikaciji, reševanju konfliktov, sprejemanju drugačnosti, prevzemanju lastne odgovornosti, samopodobi, duševnem zdravju, postavljanju ciljev in prihodnosti nasploh, ljubezni in spolnosti ter zasvojenosti, včasih pa so samo sproščena druženja na sprehodih ali ob igranju družabnih iger. Svoje ideje širimo na socialnih omrežjih in skupnostnih akcijah na terenu.

Naročnine na globoke vsebine

Enoleten projekt Naročnine na globoke vsebine je v letu 2022 nastal kot odgovor na zaznane potrebe mladih, ki bivajo v eni izmed oblik institucionalnega varstva in prihajajo iz ranljivih okolji ter doživljajo različne duševne in socialne stiske. Mladostniki iz stanovanjskih skupin Mladinskega doma Jarše so enkrat mesečno zahajali v raziskovanje globin različnih tematik, ki so pomembne tako za njih kot tudi za družbo, v kateri živijo. Preko sproščenih pogovorov in druženj se je ustvarilo varno in zaupno okolje, ki je mladim omogočilo izražanje lastnih potreb, krepitev njihovega duševnega zdravja, spodbujalo socialno vključenost in samozavedanje lastne odgovornosti.

Za dodatne informacije o projektnem delu, nam lahko pišeš na: mojca@cpm-drustvo.si ali pa nas pokličeš na 031 323 573.

S kom sodelujemo in kdo nas podpira

Dostopnost
CPM