O nas

Dejavnosti Društva CPM so namenjene mladim, da obogatijo svoje izkušnje, oblikujejo nove možnosti, izboljšajo vpogled v svoje življenje, pletejo nova poznanstva in sanjajo svoje sanje. Namenjene so tudi otrokom, ki se radi igrajo in družijo, odraslim, ki imajo različna vprašanja, povezana z njihovimi ali drugimi otroki in mladimi ter odraslim, ki se želijo udeležiti izkustvenih treningov.
POSLANSTVO:

Društvo Center za pomoč mladim (CPM) je organizacija, ki zagotavlja kakovosten psihosocialni razvoj otrok in mladih.
CPM je organizacija, ki razvija, izvaja in uvaja učinkovite metode in prakse dela z otroki, mladimi in odraslimi.


NAŠE DEJAVNOSTI SO NAMENJENE:

 • mladim, da obogatijo svoje izkušnje, oblikujejo nove možnosti, izboljšajo vpogled v svoje življenje, pletejo nova poznanstva in sanjajo svoje sanje
 • otrokom, ki se radi igrajo in družijo
 • odraslim, ki imajo različna vprašanja, povezana z njihovimi ali drugimi otroki in mladimi
 • odraslim, ki se želijo udeležiti izkustvenega treninga
Projekti, ki jih izvajamo, so namenjeni podpori, krepitvi in razvoju mladih. Z njihovo pomočjo aktiviramo moči, talente, znanja in sposobnosti mladih ter jih podpiramo na poti odraščanja. Nudimo tudi podporno okolje za odrasle (starše, učitelje, prijatelje), ki vplivajo na kakovost življenj mladih.

Na CPM že od leta 1992 vzdržujemo kakovostne programe in projekte, ki jih dopolnjujemo glede na izražene potrebe. Zaposleni se vseskozi izobražujemo in imamo supervizijo. Odlikujejo nas: osebni odnos z ljudmi, prožnost pri reševanju stisk in izkušnje.

Delujemo v javnem interesu na področju socialnega varstva.
Imamo status organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju.
2013 smo prejeli državno priznanje v mladinskem sektorju za Trening socialnih veščin.
2008 smo prejeli SiQ certifikat Sistem kakovosti za nevladne organizacije za področje učenja socialnih veščin.NAŠE VREDNOTE SO:
 • Rast
 • Razvoj (inovativnost) 
 • Sodelovanje 
 • Kakovost 
 • Usmerjenost v rešitve 
 • Strokovnost 
 • Etičnost 
 • Strukturiranost 
 • Avtonomnost 
 • Spoštovanje 
 • Dobri odnosi 
 • Fleksibilnost 
 • Trajnostna naravnanost
 • Ekološkost
 • Družbena odgovornost

NAČELA NAŠEGA DELA SO:
 • Poslušanje brez vnaprejšnjih sodb
 • Sodelovanje in dogovarjanje
 • Nemoraliziranje
 • Krepitev moči
 • Aktivna participacija
 • Ustvarjalnost
 • Usmerjenost v rešitve
 • Benevolentnost

PODROČJA NAŠEGA DELOVANJA
 • Svetovanje  – individualni razgovori s posamezniki/cami ali njihovimi bližnjimi.
 • Javno delovanje – organiziranje seminarjev, diskusij, konferenc. Skušamo pritegniti pozornost javnosti za področja, ki se dotikajo mladih v stiski in spodbuditi javnost, da prispeva svoj del.
 • Projekti – za dvig kakovosti življenja in dela mladih v šolah ter v prostem času, za zmanjševanje nezaposlenosti, revščine in socialne izključenosti mladih.

VAŠA MNENJA, PREDLOGI, PRIPOMBE IN POHVALE

V želji, da bi pri našem delu izboljšali tisto, kar lahko in ohranili tisto, kar je dobro, bomo veseli vaših mnenj, predlogov, pripomb in pohval. Pošljete nam jih lahko po elektronski pošti
CPM Ljubljana ali CPM Maribor ali odložite v katerega izmed naših dveh nabiralnikov, ki stojita pred pisarnama v Ljubljani in Mariboru.

Vaša mnenja, predloge, pripombe in pohvale bomo prebrali, o njih razmislili, se pogovorili in posvetovali ter jih upoštevali pri našem nadaljnjem delu. Če boste želeli, da vam odgovorimo na vaša mnenja, vaše predloge, pripombe in pohvale, bomo to storili v roku 1 meseca od dneva prejetja. 

PRITOŽBENI POSTOPEK
Vaše pritožbe bodo obravnavane po naslednjem postopku:

1.stopnja: kolegij zaposlenih Društva CPM.
2. stopnja: upravni odbor društva in disciplinska komisija društva.
3. stopnja: Socialna zbornica.
4. stopnja: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Republike Slovenije.