O nas

V društvu CPM podpiramo mlade na poti odraščanja. Preko različnih inovativnih izkustvenih programov jim omogočamo odkrivanje in krepitev potencialov, širjenje socialnih mrež ter učinkovito spoprijemanje z izzivi.

Naše dejavnosti so namenjene mladim in tistim, ki so z njimi povezani. Posebno pozornost namenjamo mladim, ki so se znašli v stiski. Nudimo jim celostno obravnavo.

Izvajamo javni verificirani socialno varstveni program, smo humanitarna organizacija, imamo status NVO v javnem interesu na področju socialnega varstva ter status organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju. Smo valilnica bodočih strokovnih delavk in delavcev.

Naše vrednote in načela

Na Društvu CPM delujemo v skladu z vrednotami prevzemanje odgovornosti, ustvarjanje varnega okolja, enakovrednost, skupnost, kakovost, odprtost glede odzivanja na potrebe in fleksibilnost, trajnostna naravnanost ter inovativna rast in razvoj.

Pri našem delu nas vodijo načela sodelovanje in dogovarjanje, aktivna participacija, prevzemanje odgovornosti, poslušanje brez vnaprejšnjih sodb, nemoraliziranje, usmerjenost v rešitve, ustvarjalnost, krepitev moči in benevolentnost.

Področja našega delovanja

Naš osrednji program je svetovanje, ki poteka v obliki individualnega razgovora z osebo in/ali njenimi bližnjimi. Podporni programi so prostovoljstvo, projekti v namen dviga kakovosti življenja in dela mladih ter javno delovanje v obliki organiziranih seminarjev, diskusij in konferenc. Naš cilj je pritegniti pozornost javnosti za področja, ki se dotikajo mladih v stiski.

Naši uspehi

O tem, da nam gre dobro in da so naši programi kvalitetni, pričajo priznanja in nazivi, ki smo jih prejeli.

 • Leta 2022 je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Društvu CPM podelilo Državno priznanje v mladinskem sektorju v letu 2022 za izvedbo izredno uspešnega oziroma odmevnega in koristnega projekta v mladinskem sektorju za projekt Naročnine na globoke vsebine.
 • Leta 2022 je Odbor RS za podelitev državnih priznanj Društvu CPM podelil Državno priznanje za izjemne dosežke pri opravljanju prostovoljskega dela na področju vzgoje in izobraževanja, socialne dejavnosti in zdravja.
 • Leta 2022 je na predlog Društva CPM prostovoljka društva Pia Oražem dobila Priznanje za NAJ MLADINSKO VODITELJICO LETA 2021.
 • Leta 2021 je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti Društvu CPM podelilo Status nevladne organizacije v javnem interesu na področju socialnega varstva.
 • Leta 2021 je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti Društvu CPM podelilo Status nevladne organizacije v javnem interesu na področju opravljanja humanitarne dejavnosti.
 • Leta 2021 je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Društvu CPM podelilo Status nevladne organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju mladinskega sektorja.
 • Leta 2021 je na predlog Društva CPM prostovoljka društva Kristina Stražišar dobila Priznanje za NAJ PROSTOVOLJKO LETA 2020 v kategoriji 20 do 30 let.
 • Leta 2021 je Socialna zbornica Slovenije Društvu CPM podeli Strokovno verifikacijo javnega socialnovarstvenega programa za obdobje od 2021 do 2028.

Pogled v preteklost …

 • Leta 2017 je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport podružnici Društva CPM v Mariboru podelilo Državno priznanje v mladinskem sektorju za leto 2017 za prispevek k uveljavljanju mladinskega sektorja za program Doživljajsko igrišče.
 • Leta 2017 je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve Društvu CPM podelilo Status humanitarne organizacije.
 • Leta 2015 je na predlog Društva CPM prostovoljka društva Tanja Veber dobila Priznanje za NAJ PROSTOVOLJKO LETA 2014 v kategoriji 20 od 30 let.
 • Leta 2013 je podružnica Društva CPM v Mariboru prejela Priznanje mestne četrti Tabor za dvig kakovosti življenja v lokalni skupnosti za program Doživljajsko igrišče.
 • Leta 2013 je na predlog Društva CPM prostovoljka društva Urška Česnik dobila Priznanje za NAJ PROSTOVOLJKO LETA 2012 v kategoriji 20 do 30 let.
 • Leta 2013 je Urad RS za mladino Društvu CPM podelil Državno priznanje za izvedbo izredno uspešnega oziroma odmevnega in koristnega projekta v mladinskem sektorju za leto 2013 za program Trening socialnih veščin.
 • Leta 2013 je Socialna zbornica Slovenije Društvu CPM podelila Strokovno verifikacijo javnega socialnovarstvenega programa za obdobje od 2013 do 2020.
 • Leta 2012 je Mestna občina Maribor za zasluge Doživljajskega igrišča Društva CPM v Mariboru prejela Mednarodno priznanje mestu Maribor za otrokom prijazno mesto.
 • Leta 2012 je Ministrstvo za šolstvo in šport Društvu CPM izdalo odločbo o podeljenem Statusu društva, ki deluje v javnem interesu v mladinskem sektorju.
 • Leta 2010 je na predlog Društva CPM prostovoljka društva Taja Borštnar dobila Priznanje za NAJ PROSTOVOLJKO LETA 2009 v kategoriji 20 do 30 let.
 • Leta 2010 je Slovenska filantropija Društvu CPM izdala potrdilo, da Društvo CPM spoštuje Etični kodeks organiziranega prostovoljstva.
 • Leta 2009 je European Playwork Association Društvu CPM izdala Priznanje za razvoj otroške igre oz. metode »playwork« v Sloveniji.
 • Leta 2008 je SIQ Društvu CPM izdal Certifikat za vzpostavljen in ustrezno vzdrževan sistem vodenja NVO-standard kakovosti.
 • Leta 2007 je na predlog Društva CPM prostovoljka društva Nuša Tojnko dobila Priznanje za NAJ PROSTOVOLJKO LETA 2006 v kategoriji do 19. leta.
 • Leta 2001 je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve Društvu CPM izdalom odločbo o podeljenem Statusu delovanja društva v javnem interesu na področju socialnega varstva.

Vaša mnenja, predlogi, pohvale in pritožbe

V želji, da bi pri našem delu izboljšali tisto, kar lahko in ohranili tisto, kar je dobro, bomo veseli vaših mnenj, predlogov, pripomb in pohval.

Vaša mnenja, predloge, pohvale in pritožbe bomo prebrali, o njih razmislili, se pogovorili in jih upoštevali pri našem nadaljnjem delu. Če želite prejeti odgovor, bomo to storili v roku enega meseca od dneva prejetja.

Vaše pritožbe bodo obravnavane po naslednjem postopku:

 1. stopnja: kolegij zaposlenih Društva CPM
 2. stopnja: upravni odbor društva in disciplinska komisija društva
 3. stopnja: Socialna zbornica
 4. stopnja: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Republike Slovenije

Pošljete nam jih lahko po elektronski pošti lj-info@cpm-drustvo.si

Ekipa

Špela Gorjan
univ. dipl. socialna delavka, predsednica društva in strokovna vodja

Mladinska delavka in trenerka, ki je del CPM-ja že od najstniških let. Mladinsko delo je njena strast, od vodenja projektov, delavnic, taborov, pa vse do večjih projektov na naših tleh in v tujini. V prostem času se rada šali, hodi po gozdovih, pije kavo, se poglablja v pomembne in manj pomembne debate ter prepleta besede s slikami.

spela@cpm-drustvo.si

Nataša Hauzer
univ. dipl. socialna pedagoginja, strokovna delavka

Je mladinska delavka in istočasno mami dveh malih nadebudnežev. Je ljubiteljica poglobljenih debat in kave, po srcu večna optimistka, “ne gre” pa veliko raje zamenja s “kako se bomo tega lotili.”

natasa@cpm-drustvo.si

Majda Rančigaj
mag. prof. socialne pedagogike, strokovna delavka

Pri delu z mladimi ne more brez uporabe humorja in glasbe. Proste dneve rada preživi v hribih. Pogosto se pohvali, da je bila že trikrat na Triglavu. Ima neverjetno sposobnost in strast, da življenje pretvori v uporabne excelove tabelice.

majda@cpm-drustvo.si

Mojca Brezovnik
dipl. socialna pedagoginja, strokovna delavka

Akcija je stanje v katerem se rada nahaja in z mladimi nove projekte ustvarja. Bolj kot besede ji je pomemben občutek, nemoč pa raje s svojo energijo in zaupanjem spreminja v moč. Njena strast so potovanja v špansko govoreče države, v svoj prosti čas pa tudi rada vključi tek, branje in druženje s prijatelji.

mojca@cpm-drustvo.si

Nika Meško
prof. filozofije in sociologije, zaključuje študij psihosocialnega svetovanja, strokovna sodelavka

Težko reče ne novim izzivom, tako miselnim kot tudi praktičnim. Akcija je stanje, v katerem se počuti najbolj domače. V prostem času rada igra badminton in nogomet, sončne dni pa izkoristi za pobeg na naravna plezališča.

nika@cpm-drustvo.si

Hana Markočič
dipl. psihologinja, strokovna sodelavka

Najbolj navdušena je takrat, ko z mladimi zabrede v zanimive debate in skupaj z njimi raziskuje odgovore na vprašanja. Čisto vsakega naleze s smehom, objame s svojo empatijo in občutkom, da bo vse OK. Življenja si ne predstavlja brez rahlo grenke kave, odličnih in dolgih zajtrkov, glasbenih ritmov, odrskih desk in pisanih kemikov.

hana@cpm-drustvo.si

Kaj pravijo o nas

CPM vse od ustanovitve leta 1992 vzdržuje in krepi kakovostno in inovativno delo na področju psihosocialne pomoči mladim ter kontinuirano išče načine delovanja, ki je v največji meri prilagojeno potrebam mladih, kar zahteva poleg visoke strokovnosti tudi osebno predanost.

Prof. dr. Vesna Leskošek, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo

Urad za mladino MOL prepoznava Društvo CPM kot enega od ključnih sogovornikov pri oblikovanju politik in programov za mlade. CPM je bil in ostaja velik zaveznik mladih v Ljubljani.

Katarina Gorenc, Urad za mladino MOL

Lepo je imeti nekoga, kot je CPM, na svoji strani, ko odraščaš. Nekoga, ki ti daje prostor in čas.

Sašo Kronegger, socialni pedagog
S kom sodelujemo in kdo nas podpira

Dostopnost
CPM