EVS HOSTING

EVS projekti Društva CPM v okviru programa Erasmus+

Evropska prostovoljska služba je projekt Evropske unije, ki se izvaja v okviru programa Erasmus+ Evropske komisije in omogoča mladim v starosti med 17 in 30 let, da za določeno obdobje nekaj mesecev postanejo prostovoljci v drugi evropski državi. Na evropski ravni se mednarodne izmenjave prostovoljcev izvajajo že dvajset let, na Doživljajskem igrišču pa projekte EVS izmenjav izvajamo od leta 2012.

Projekti Evropske prostovoljske službe na Doživljajskem igrišču bistveno dopolnjujejo redni program s ključnimi cilji omogočati svobodo igre, zadovoljevati potrebo otrok po igri in jim zagotavljati moč nadzora nad svojo igro, prepoznavati potrebo otrok po raziskovanju meja in nanjo pozitivno odgovarjati, uravnavati ravnovesje med nadzorovanim tveganjem in varnostjo otrok, nuditi optimalno izbiro igralnih priložnosti, spodbujati samostojnost in pozitivno samopodobo, medsebojno spoštovanje in ustvarjati priložnosti socialnega vključevanja ter spodbujati dobrobit otrok, njihov zdrav razvoj, znanje in razumevanje, ustvarjalnost in učenje učenja.

EVS prostovoljci se aktivno vključujejo v ekipo sodelavcev igrišča ter skupaj s strokovnimi delavci in z lokalnimi prostovoljci ustvarjajo okolje za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladine. Otroci v času izvajanja EVS projektov spoznavajo različne jezike in kulture, delo prostovoljcev pomembno vpliva na lokalno skupnost, v katero je vpeto delovanje igrišča, obenem pa tudi prostovoljci pridobijo pomembne reference in neprecenljive izkušnje. Tudi zato so EVS projekti Društva Center za pomoč mladim praviloma dolgoročni, kar pomeni, da prostovoljci v Mariboru ponavadi gostujejo 12 mesecev.

Izvedeni EVS projekti:
(pod vsakim naslovom projekta je povezava do kratkega opisa)

2012-2013 Play Station Maribor

2014-2015 Play Relay

2016 Play Works!

2016-2017 Play Revolution

2017 Youth in One / Limelight

2017-2018 Play Lab


CLICK HERE TO OPEN APPLICATION FORM

For more informations contact: Nina