Delavnice

Program Delavnice nastaja kot odgovor na potrebe in izzive, s katerimi se mladi srečujejo pri odraščanju. S programom odpiramo prostor za raziskovanje in razumevanje sebe, odnosov in svoje vloge v skupnosti. Zagotavljamo varno okolje, v katerem mladi lahko sproščeno spregovorijo.

Na delavnicah uporabljamo metode izkustvenega in skupinskega učenja. Vsakdo lahko izrazi svoje mnenje in izkušnje, posluša druge, spoznava in hkrati sprejema raznolikost. Teme se nenehno prilagajajo potrebam mladih. So zanimive, uporabne, življenjske, predvsem pa podane na načine, ki so mladim blizu. Teme, ki so nam blizu, so odnosi in komunikacija, reševanje konfliktov, prevzemanje odgovornosti, sprejemanje drugačnosti, cilji …Delavnice izvajamo  po naročilu, v skladu z željami posamezne skupine. Primerne so za srednješolce.

Aktualne delavnice

ABC o nas ABC o nas

Namen delavnice je spoznavanje in povezovanje skupine. Preko različnih aktivnosti imajo udeleženci priložnost bolj poglobljeno spoznati člane svoje skupine in skupinsko dinamiko. Delavnica temelji na deljenju svojih interesov, iskanju skupnih zanimanj in postavljanju skupinskih dogovorov, ki bodo skupini v prihodnje pomagali ustvarjati in vzdrževati skupnost, kjer se vsi počutijo varno in sprejeto. ABC o nas
ZANIMA ME

Odnosi in komunikacija Odnosi in komunikacija

Na delavnici udeleženci raziskujejo, kaj je odnos, kakšne vrste odnosov poznamo ter kakšne so razdiralne in povezovalne oblike vedenja. Preko izkustvenih vaj ozavestijo lasten vpliv na odnose in njihovo vlogo v skupini. Z različnimi oblikami iger vlog in dela v skupini osmislijo pomen in pomembnost komunikacije. Na delavnici udeleženci pridobijo pester nabor komunikacijskih tehnik, ki jim lahko pomagajo do uspešnejšega izražanja mnenja, kritike in pohvale ter ustvarjanju kvalitetnejših odnosov. Odnosi in komunikacija
ZANIMA ME

Reševanje konfliktov Reševanje konfliktov

Delavnica je namenjena spoznavanju pomena konfliktov v odnosih. Udeleženci razmišljajo o tem, ali so konflikti pozitivni in ali je uspešno rešen konflikt nujno pogojen s kompromisom. Na osnovi vsakdanjih situacij spoznajo različne načine reševanja konfliktov, njihove prednosti ter se preko igre vlog preizkusijo v asertivnem podajanju svojega mnenja in konstruktivne kritike. Reševanje konfliktov
ZANIMA ME

Prevzemanje odgovornosti Prevzemanje odgovornosti

Na delavnici udeleženci raziskujejo pomen lastne odgovornosti, naj bo to odgovornost do sebe, do svojih bližnjih ali do širše družbe. Na delavnici udeleženci razmišljajo o svojih vrednotah, o svoji vlogi in lastnem doprinosu v skupnost in nenazadnje o lastni odgovornosti za svoje dobro počutje in kvalitetnejše odnose. Udeležencem želimo približati pojem skupnosti in zakaj je pomembno, da jo gradimo in negujemo. Vsak posameznik v skupnost pomembno prispeva in je za lastno vedenje tudi odgovoren. Prevzemanje odgovornosti
ZANIMA ME

Sprejemanje drugačnosti Sprejemanje drugačnosti

Na delavnici udeleženci raziskujejo drugačnost med ljudmi. Udeleženci ozavestijo pomen prvega vtisa, ki si ga ob prvem srečanju z novo osebo ustvari prav vsak, ter ga je kljub temu, da obstaja, mogoče s pogovorom in spoznavanjem osebe preseči. Udeleženci spregovorijo o stereotipih in predsodkih. Preko iger vživljanja v različne vloge spoznajo, kako je biti v tuji koži in kakšne zgodbe s seboj nosijo posamezniki, ki jih lahko dojemamo kot drugačne. Namen delavnice je spodbujanje pozitivnega odnosa do drugačnosti. Sprejemanje drugačnosti
ZANIMA ME

Cilji Cilji

Na delavnici udeleženci razmišljajo in spregovorijo o prihodnosti. Podelijo si svoje poglede na prihodnost, pričakovanja, želje in strahove. Raziskujejo, kakšno vlogo imajo pri načrtovanju prihodnosti cilji. Udeleženci se na delavnici spoznajo z eno izmed tehnik postavljanja ciljev in si ob vodenju in pomoči na koncu delavnice postavijo svoj cilj. Cilji
ZANIMA ME

Timsko delo Timsko delo

Timsko delo je delavnica, ki temelji na zabavnem preživljanju skupnega časa udeležencev v skupni. Udeleženci spoznajo tri elemente uspešnega timskega dela (cilj, ljudje in proces), katerih vlogo spoznavajo preko različnih aktivnosti. Spoznajo se s pomenom doseganja in/ali prestrukturiranja cilja, pomembnosti sodelovanja vsakega izmed članov in procesa. Timsko delo povezuje skupino in da vsakemu od udeležencev občutek nepogrešljivosti v procesu. Delavnica je izredno dinamična in igriva. Timsko delo
ZANIMA ME

Učenje učenja Učenje učenja

Delavnica je namenjena spoznavanju različnih učnih stilov in tehnik učenja. Udeleženci med seboj delijo svoje učne strategije, ki jih podpirajo pri učenju in drug pri drugem spoznajo, katera so njihova močna področja. Cilj delavnice je razmišljanje udeležencev o svoji vlogi kot učencu, katere osebe jih pri učenju spodbujajo, čemu se učijo in kakšna so njihova podporna okolja za učenje. Ravno tako osmislimo razliko in pomen formalnega, neformalnega in priložnostnega izobraževanja. Učenje učenja
ZANIMA ME

Medvrstniško nasilje Medvrstniško nasilje

Delavnica je namenjena ozaveščanju in prepoznavanju nasilja. Udeleženci spoznajo različne oblike nasilja, njihove posledice ter kako se ob stiku z nasiljem odzvati. Nasilje obravnavamo z ničelno toleranco in ga z okoliščinami ne opravičujemo. Svoja vedenja svobodno izbiramo in tako je tudi nasilno vedenje izbira. Posebno pozornost namenimo medvrstniškemu nasilju. Kot orožju proti nasilju pozornost namenimo tudi načelom nenasilne komunikacije. Medvrstniško nasilje
ZANIMA ME

Samopodoba Samopodoba

Na delavnici udeleženci razmišljajo o lastni samopodobi. Raziskujejo področja in dejavnike, ki vplivajo na samopodobo. Razmišljajo o svojih lastnostih, sposobnostih, svojemu telesu, šolskih in ostalih uspehih ter spoznavajo, na katerih področjih je njihova samopodoba močna in na katerih šibka. Pridobijo načine, kako si z delom na sebi samopodobo izboljšati. Spoznajo, kaj je pozitivna samopodoba. Samopodoba
ZANIMA ME

Zasvojenost Zasvojenost

Na delavnici udeleženci preko diskusije ozavestijo pojem in pot, ki vodi do zasvojenosti. Pogovarjamo se o različnih mitih in dejstvih o zasvojenosti ter informiramo o (ne)varni uporabi alkohola in drugih drog. Cilj delavnice je, da udeleženci spoznajo pomen lastne izbire in prevzemanja odgovornosti ter odidejo opremljeni z možnimi viri pomoči, ko se srečajo s prekomerno uporabo različnih substanc. Zasvojenost
ZANIMA ME

Ustvarjalno razmišljanje Ustvarjalno razmišljanje

Na delavnici udeleženci preko različnih ustvarjalnih iger in ugank razvijajo svoje ustvarjalno razmišljanje. Delavnica je izredno dinamična in igriva ter zasnovana na predpostavki, da smo vsi ustvarjalni, vendar je ustvarjalnost mnogokrat potrebno prebuditi, saj je ustvarjalno razmišljanje drugačno, kot smo ga sicer vajeni. Udeleženci se spoznajo s pojmoma konvergentno in divergentno razmišljanje. Posebno pozornost namenimo frustraciji, ki nastane ob reševanju ugank in izzivov. Raziskujemo, kaj ta frustracija pomeni, zakaj nastane in da je frustracija nujen korak na poti do napredka. Ustvarjalno razmišljanje
ZANIMA ME

  Povpraševanje


  Kaj pravijo o nas

  Vaje timskega dela so bile zares kul!

  Udeleženec delavnic

  Všeč mi je bilo prosto pogovarjanje o temi in to, da nobenega ne obsojamo.

  Udeleženka delavnic

  Res mi je bilo všeč, da je vsak izmed nas dobil priložnost, da podeli svoje mnenje.

  Udeleženec delavnic
  S kom sodelujemo in kdo nas podpira

  Dostopnost
  CPM