SPLETNA STRAN JE V FAZI PRENOVE, KMALU SE BEREMO NA NOVI SPLETNI STRANI :)

O nas

Na CPM že od leta 1992 vzdržujemo kakovostne programe in projekte, ki jih dopolnjujemo glede na izražene potrebe. Zaposleni se vseskozi izobražujemo in imamo redno supervizijo. Odlikujejo nas: pristnost, prožnost pri reševanju stisk in izkušnje.POSLANSTVO

V društvu CPM podpiramo mlade na poti odraščanja. Preko različnih inovativnih izkustvenih programov jim omogočamo odkrivanje in krepitev potencialov, širjenje socialnih mrež ter učinkovito spoprijemanje z izzivi.

Naše dejavnosti so namenjene mladim in tistim, ki so z njimi povezani. Posebno pozornost namenjamo mladim, ki so se znašli v stiski. Nudimo jim celostno obravnavo.

Izvajamo javni verificirani socialno varstveni program, smo humanitarna organizacija, imamo status NVO v javnem interesu na področju socialnega varstva ter status organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju. Smo valilnica bodočih strokovnih delavk in delavcev. 


NAŠE DEJAVNOSTI SO NAMENJENE:
 • mladim, da obogatijo svoje izkušnje, oblikujejo nove možnosti, izboljšajo vpogled v svoje življenje, pletejo nova poznanstva in sanjajo svoje sanje
 • odraslim, ki imajo različna vprašanja, povezana z njihovimi ali drugimi mladimi
 • odraslim, ki se želijo udeležiti izkustvenega treninga
Projekti, ki jih izvajamo, so namenjeni podpori, krepitvi in razvoju mladih. Z njihovo pomočjo aktiviramo moči, talente, znanja in sposobnosti mladih ter jih podpiramo na poti odraščanja. Nudimo tudi podporno okolje za odrasle (starše, učitelje, prijatelje), ki vplivajo na kakovost življenj mladih.

Delujemo v javnem interesu na področju socialnega varstva.
Imamo status organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju.
2013 smo prejeli državno priznanje v mladinskem sektorju za Trening socialnih veščin.
2008 smo prejeli SiQ certifikat Sistem kakovosti za nevladne organizacije za področje učenja socialnih veščin.NAŠE VREDNOTE SO:
 • Prevzemanje odgovornosti
 • kakovost
 • odprtost (odzivanje na potrebe, fleksibilnost)
 • trajnostna naravnanost
 • rast in razvoj (inovativnost)
 • varno okolje
 • enakovrednost
 • skupnost
NAČELA NAŠEGA DELA SO:
 • nemoraliziranje
 • aktivna participacija
 • sodelovanje in dogovarjanje
 • benevolentnost
 • krepitev moči
 • ustvarjalnost
 • poslušanje brez vnaprejšnjih sodb
 • usmerjenost v rešitve
 • prevzemanje odgovornosti

PODROČJA NAŠEGA DELOVANJA
 • Svetovanje  – individualni razgovori s posamezniki/cami ali njihovimi bližnjimi.
 • Javno delovanje – organiziranje seminarjev, diskusij, konferenc. Skušamo pritegniti pozornost javnosti za področja, ki se dotikajo mladih v stiski in spodbuditi javnost, da prispeva svoj del.
 • Projekti – za dvig kakovosti življenja in dela mladih v šolah ter v prostem času, za zmanjševanje nezaposlenosti, revščine in socialne izključenosti mladih.

VAŠA MNENJA, PREDLOGI, PRIPOMBE IN POHVALE

V želji, da bi pri našem delu izboljšali tisto, kar lahko in ohranili tisto, kar je dobro, bomo veseli vaših mnenj, predlogov, pripomb in pohval. Pošljete nam jih lahko po elektronski pošti CPM Ljubljana ali odložite v nabiralnik, ki stoji pred pisarno v Ljubljani.

Vaša mnenja, predloge, pripombe in pohvale bomo prebrali, o njih razmislili, se pogovorili in posvetovali ter jih upoštevali pri našem nadaljnjem delu. Če boste želeli, da vam odgovorimo na vaša mnenja, vaše predloge, pripombe in pohvale, bomo to storili v roku 1 meseca od dneva prejetja. 


PRITOŽBENI POSTOPEK

Vaše pritožbe bodo obravnavane po naslednjem postopku:

1.stopnja: kolegij zaposlenih Društva CPM.
2. stopnja: upravni odbor društva in disciplinska komisija društva.
3. stopnja: Socialna zbornica.
4. stopnja: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Republike Slovenije.