SPLETNA STRAN JE V FAZI PRENOVE, KMALU SE BEREMO NA NOVI SPLETNI STRANI :)

Izvedli smo sklop delavnic v Četrtnih mladinskih centrih Bežigrad in Črnuče na temo: Moj izraz spreminja svet

25.05.2015
CPM je v sodelovanju z mag. um. akad. slik. Petrom Gabrom med februarjem in majem 2015 izvedel sklop umetniških delavnic z mladostniki, obiskovalci četrtnih mladinskih centrov Bežigrad in Črnuče, ki delujejo pod okriljem Javnega zavoda Mladi zmaji v Ljubljani.
Projekta se je skupno udeleževalo 22 otrok in mladih, ki redno ali občasno obiskujejo četrtna mladinska centra, v starosti od 6 do 16 let.

Glavni cilj delavnic je bilo pozitivno vrednotenje individualnega načina izražanja, ter občutka, da mladi dejansko imajo vpliv na svoje okolje. To smo dosegali skozi izbiro njim primernih načinov likovnega izražanja, aktivne participacije in sodelovanja ter spodbujanje solidarnosti skozi skupinsko  delo. Obenem so zavoljo individualnih načinov in pristopov neformalnega učenja, delavnice udeležencem nudile iskanje lastnih potencialov ter možnost razvoja skozi številne likovne medije, hkrati pa možnost izražanja skoznje. Narava dela na delavnicah je bila naravnana povsem nenasilno, v smeri sprejemanja drugačnosti (vsak se izraža na svoj način). Eden izmed pomembnejših ciljev pa je bilo vključevanje vseh, brez izjeme, ne glede na starost, spol, narodnost ali svojstven način izražanja, saj umetnost ne pozna izključevanja. Delavnice so učinkovale tudi na širšo družbo, saj smo izdelke, ki so nastali, razstavili in javno razstavo namenili opozarjanju na mlado perspektivo ter na določene družbeno pereče teme skozi oči mladih avtorjev.

Nekaj vtisov z delavnic in otvoritve razstave 22.5.2015 v prostorih ČMC Bežigrad objavljamo med fotografijami.

Kontakt: Špela
« nazaj