SPLETNA STRAN JE V FAZI PRENOVE, KMALU SE BEREMO NA NOVI SPLETNI STRANI :)

Izobraževanja

Na društvu ponujamo tudi možnost izobraževanja strokovnih delavcev (mladinskih delavcev, študentov, prostovoljcev ipd.) Izobraževanja potekajo kot treningi, kjer udeleženci pridobijo praktično izkušnjo dela, ki je podprta s teoretičnimi ozadji. Ta se nanašajo na delo z mladimi, delo s skupino, na principe dobre prakse, na veščine, ki so potrebne za vodenje projekta.
TRENING ASERTIVNOSTI je namenjen strokovnim delavcem in sodelavcem, ki delujejo bodisi na področju socialnega varstva bodisi na drugih področjih. Trening asertivnosti vsebuje metode in tehnike za preprečevanje izgorelosti in osebnostno rast. Datumi se določijo, ko se dogovorimo za sodelovanje z interesno skupino.

IZKUSTVENO IZOBRAŽEVANJE - TRENING SOCIALNIH VEŠČIN (TSV) je utrjevanje že usvojenih veščin in učenje novih veščin, ki jih uporabljamo v vsakodnevnem življenju. Gre za učenje veščin, ki jih posameznik lahko uporabi pri razreševanju osebnih težav. Namenjen je vsem, ki se srečujete z mladimi. Z udeležbo na treningu lahko pridobite konkretne izkušnje, metode in tehnike za delo z mladimi v skupinah. Pa tudi znanje, da pristopite k njihovemu svetu tako, da so sami vključeni v svoje delovanje, da gradijo sodelovanje, zaupanje in reflektiranje delovanja vsakega posameznika. Poteka kot dvodnevni ali tridnevni trening. Datumi se določijo, ko se dogovorimo za sodelovanje z interesno skupino.

Na izkustvenem izobraževanju se udeleženci spoznajo s konkretnimi metodami in izkušnjami pri:

• skupinskem delu z mladimi,

• metodičnimi načeli za delo z mladimi izkustvenimi igrami in vodenjem skupine v okviru metode Trening socialnih veščin.

 
Izvajanje treninga poteka na različne načine:

• enkrat ali večkrat letno vodimo izobraževanje za različne strokovnjake in za prostovoljce društva,
• izvaja se za sodelavce določene organizacije oz. za potrebe določene regije. (Datumi se določijo, ko se dogovorimo za sodelovanje.)

Za študente
Se izvaja kot vikend izobraževanje za študente, ki si želijo v praksi preizkusiti usvojeno znanje in pridobiti novega, navezati tesnejša poznanstva s kolegi in se naučiti uporabnih tehnik. Datumi se določijo, ko se dogovorimo za sodelovanje.

Kontaktna oseba: Špela