SPLETNA STRAN JE V FAZI PRENOVE, KMALU SE BEREMO NA NOVI SPLETNI STRANI :)

Doživljajsko igrišče bo še naprej razveseljevalo mariborske otroke

24.12.2020
Mestna občina Maribor bo v letu 2021 zagotovila sredstva in izbrala novega upravitelja
 Maribor, 24. 12. 2020 – Doživljajsko igrišče v Mestni četrti Tabor, ki že deset let razveseljuje mariborske otroke, bo v letu 2021 prišlo pod okrilje Mladinskega kulturnega centra Maribor. Prvo doživljajsko igrišče v Sloveniji je neprofitni program nevladne organizacije Društvo Center za pomoč mladim – CPM, podružnica Maribor, namenjen dvigu kakovosti življenj otrok, mladih, staršev in drugih prebivalcev Maribora. Društvo CPM je od leta 2010 ob podpori Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, MOM in lastnih sredstev ter donacij zagotavljalo nemoteno delovanje tega inovativnega skupnostnega programa, zdaj pa zaradi pomanjkanja sredstev upravljanje igrišča predaja občini.

»Doživljajsko igrišče je v lokalni skupnosti postalo zelo priljubljen, za nekatere prebivalce celo nepogrešljiv člen socialnega vključevanja. Predvsem pa je mnogim otrokom, ki že vrsto let soustvarjajo igrivo, kreativno in vključujoče vzdušje v tem prostoru, omogočal uresničevanje otrokove osnovne pravice do igre,« je ob predaji projekta povedala Špela Gorjan, predsednica CPM.

Program Doživljajskega igrišča je bil sprva skromen – skladen s sredstvi, ki jih je društvo uspelo pridobiti prek javnih razpisov in z donacijami. Z uspešnostjo igrišča pa so narasli tudi stroški. »V društvu smo sčasoma v vzdrževanje in razvoj igrišča vlagali vse več lastnih sredstev. V teh negotovih finančnih časih smo bili primorani sprejeti odločitev, da se upravljanju igrišča odpovemo, saj naša omejena sredstva ne morejo zagotavljati trajnosti, ki jo takšen projekt potrebuje in si ga zasluži,« je pojasnila.

Upravni odbor Društva CPM ter Strokovni svet društva sta na seji 19. novembra 2020 tako sklenila, da CPM zaradi negotovega in nezadostnega financiranja tega programa iz javnih sredstev z izvajanjem tega programa zaključi z 31. decembrom 2020.

Mestna občina Maribor, ki je program vsa ta leta tudi delno sofinancirala, je v programu Doživljajskega igrišča prepoznala pomen igrišča v lokalni skupnosti in konstruktivno pristopila k iskanju rešitve za stabilno in nemoteno financiranje programa. Tako bo MOM v letu 2021 prevzela upravljanje in delovanje Doživljajskega igrišča, in sicer prek javnega zavoda Mladinski kulturni center Maribor.

Kontakt: Špela

« nazaj