SPLETNA STRAN JE V FAZI PRENOVE, KMALU SE BEREMO NA NOVI SPLETNI STRANI :)

Delavnice

Kot odgovor na pojave in izzive, s katerimi se srečujejo mladi pri odraščanju – nezadovoljstvo in odtujenost v osebnih odnosih, nasilje, uživanje dovoljenih in nedovoljenih drog, negativna samopodoba ipd. – v našem društvu že vrsto leto izvajamo projekt Delavnice.
Delavnice so se izkazale kot dobra, zanimiva in učinkovita metoda dela z mladimi v skupini. Na teh skupaj z mladimi raziskujemo pomen ter vrednost boljšega poznavanja in razumevanja sebe kot človeka, drugih okoli sebe in odnosov, v katere smo vpeti ali v njih vstopamo. Ker v šolskem sistemu velikokrat ni časa in prostora za bolj poglobljene pogovore o določenih, mladim pomembnih temah, je delavnica primeren prostor, kjer se te teme lahko odpirajo in mladi lahko v varnem okolju o njih sproščeno spregovorijo.

Pri delavnicah uporabljamo metode izkustvenega in skupinskega učenja, kar udeležencem prinaša nove izzive in spoznanja, omogoča socialno učenje, raziskovanje in preverjanje različnih vplivov našega vedenja v različnih situacijah. Skupinsko delo nudi možnost polnega vključevanja in aktivno participacijo vsakega od udeležencev. Vsakdo lahko izrazi svoje mnenje in izkušnje, posluša druge, spoznava in hkrati sprejema raznolikost. Pomembno vlogo imata sprotno evalviranje in reflektiranje dogajanja, delovanja in izkustev, saj lahko udeleženci uporabijo rezultate tako znotraj skupine, kot v vsakdanjem življenju. Teme se posredujejo z uporabo različnih iger vključevanja, pogovorov, izkustvenih vaj, kratkih razlag, iger vlog, argumentiranjem za in proti, v celoto pa so povezane s pol vodeno diskusijo. Pri delu uporabljamo tudi avdiovizualne pripomočke in druge didaktične materiale.

Delavnice so uvrščene v Katalog obveznih izbirnih vsebin, ki ga izdaja Zavod RS za šolstvo, natančneje v sklop Vzgoja za družino, mir in nenasilje ter v sklop Zdravstvena vzgoja in Učenje učenja.

__________________________________________________________________________________

                 TEME

Obravnavane teme se osredotočajo na današnji svet mladostnikov in z njim povezanimi izzivi. So zanimive, uporabne, življenjske, predvsem pa mladim podane na načine, ki so jim blizu. Razdeljene so v štiri sklope:

NASILJE – v ta sklop uvrščamo teme s področja medvrstniškega nasilja, nasilja nad ženskami. Naravnane so na sprejemanje nične tolerance do nasilja in raziskovanju proaktivne naravnanosti mladostnikov v svojih okoljih.

SOCIALNE VEŠČINE – so veščine, ki jih posameznik razvije pri sebi, odražajo pa se v odnosih z drugimi. V tem sklopu izvajamo delavnice iz področij: asertivnost, samopodoba, socialna bližina, izražanje čustev, timsko delo, medosebni odnosi in zadovoljstvo, interkulturalnost, identiteta, odnosi med spoloma in spolnost, prevzemanje odgovornosti, jaz sem jaz in sem ok, ti si ti in si tudi ok, učenje je lahko zabavno.

KOMUNIKACIJA IN STRATEGIJE REŠEVANJA KONFLIKTOV – skupaj z mladostniki raziskujemo široko področje komunikacije, aktivno preizkušamo in iščemo možne strategije reševanja konfliktov, ustvarjamo prostor za izražanje in argumentiranje svojega mnenja. Spoznavamo tudi različne tehnike aktivnega poslušanja, aktivno raziskujemo nastanek motenj v komunikacijskem procesu in pomen preverjanja informacij, različne oblike in vrste komuniciranja, pomen učinkovitih odnosov, sprejemanju odgovornosti za način svojega vedenja in počutja v odnosih …

ZASVOJENOSTI – v tem sklopu ponujamo delavnice na teme: alkohol in druge trde droge, internet, motnje hranjenja in zdrav življenjski slog.

Teme delavnic prilagodimo željam posameznega razreda ali skupine. Pri našem delu ne gre le za informiranje in osveščanje o določeni temi, ampak za spodbujanje kritičnega razmišljanja, samorefleksije, raziskovanja stališč, vrednot in razumevanj določenih tem.

NAČIN IZVEDBE

Delavnice so primerne za zaključne razrede osnovnih šol, predvsem pa so namenjene srednješolski mladini. V posamezno delavnico je vključenih 15 udeležencev (oddelčno skupnost razdelimo v dve skupini in sočasno delamo v dveh ločenih prostorih). Delavnice izvajamo v prostorih šole oz. v prostorih mladinske organizacije. Delavnice trajajo 4 šolske ure ali po dogovoru.

CENA

55€ za delavnico (skupina do 15 dijakov), ki traja 3 šolske ure; 70€ za delavnico (skupina do 15 dijakov), ki traja 4 šolske ure. V ceno je vključeno vodenje in materiali, ki so potrebni za kakovostno izvajanje. Cena velja za izvedbo delavnic od 1. 1. 2020 dalje.

NAŠE REFERENCE

Delavnice izvajamo že od leta 1994, samo v zadnjih letih se jih je udeležilo več kot 17.400 zadovoljnih mladih iz celotne Slovenije. Delavnice izvajamo izkušeni mladinski delavci, ki smo za to delo strokovno usposobljeni. Imamo redna izobraževanja s področja mladinskega dela in iz posameznih, za mlade aktualnih tem na nacionalni in mednarodni ravni. Prav tako imamo po vsaki delavnici intervizijo in redne sestanke, kar nam omogoča kakovostno rast našega dela.

                                                             IZJAVE MLADOSTNIKOV O DELAVNICAH

»To so bile najboljše delavnice do sedaj. Všeč mi je bilo, da smo lahko delili mnenja in slišali mnenja tistih, s katerimi se ne družimo toliko.«

»Zanimivo, smešno in odlično vodenje. Še posebej mi je všeč to, da niste profesorji  
in da smo bili vsi enakopravni.«

»Povezali smo se kot razred, se še bolje spoznali in bili smo odkriti.«

»Všeč nam je bil način dela in razmišljanje o novi temi ter pogovor o plusih konfliktov.«

»Všeč mi je bilo, da smo se veliko pogovarjali, da smo lahko mi govorili in da smo hkrati bili zelo aktivni.«

»Bila je zanimiva tema, govorili smo o izkušnjah in naših konkretnih težavah. Všeč mi je bilo, da smo ugotovili, da nismo sami in da ostali doživljajo podobno.«

»Delavnica nam je popestrila karanteno. Počutili smo se sproščeno in varno z vami, lahko smo govorili brez zadržkov.«

»Všeč nam je bila sproščenost, zaupnost, povezanost ter da smo sedeli v krogu in da smo razmišljali o sebi.«

»Všeč so mi bile debate, igre, sodelovanje in da je bilo interaktivno ter da je bilo ustvarjeno zaupanje. Všeč mi je bilo, da si je vodja zapomnila vsa imena in da smo bili v manjših skupinah.«

»Bolje smo se spoznali in veliko smo se pogovarjali. Ni bilo moraliziranja in naša mnenja so bila sprejeta.«

»Všeč mi je bilo, da smo se veliko pogovarjali tudi o problematiki v razredu, saj nam tega primanjkuje.«

»Super mi je, da sem tekom delavnice spremenila mnenje.«

Seznam šol, na katerih smo izvajali delavnice med leti 1994 in 2012 najdete spodaj med dokumenti.

*Ker smo ekološko usmerjena organizacija, vas prosimo, da nas kontaktirate za podrobnejši opis tem. Z veseljem vam jih bomo poslali po navadni ali elektronski pošti.

Kontaktna oseba: Mojca, 031 323 573 oz. 01 438 22 10.